Podnebne spremembe in biodiverziteta Slovenije

Ljubljana

 h
 km
Lov
Zunanja
6
 Število zanimivosti
120
 Število točk

Spremembe biotske pestrosti so neposreden odziv na vse bolj očitne podnebne spremembe. Če se je nekoč zdelo, da so to težave nekega drugega sveta, drugih kontinentov in oddaljenih dežel, lahko danes na lastnem dvorišču vidimo rezultate svojih dejanj. Vremenska nestanovitnost, dvig povprečne temperature, krčenje naravnega življenjskega prostora, splošno onesnaženje, vpliv intezivnega kmetijstva in še kaj so posledice človekovega delovanja in poseganja v okolje. Z rušenjem biotske pestrosti ne izgublja samo narava, ampak izgubljamo tudi človeštvo.

Misija Podnebne spremembe in biodiverziteta Slovenije izpostavlja nekatera življenjska okolja, rastline in živali, ki so jih podnebne spremembe že prizadele, četudi posledic še ne opazimo za vsakim vogalom. Skozi zanimivosti opozarja na ključne člene v naravi.

Misija je nastala v sklopu projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju.

PRENESI  MISIJO