Orehovica in gradovi

Orehovica

03:30 h
8 km
Raziskovanje
Zunanja
15
 Število zanimivosti
300
 Število točk
Krajevno ime je izpeljano iz besede oreh, ki se je razvila iz podobne slovanske besede. Vas leži pod severnim pobočjem Gorjancev na višini 221 m nad morjem. Kot kraj se prvič omenja v starih listinah že leta 1290 kot Nuzdorf. V kraju deluje podružnična šola, ki je bila ustanovljena že davnega 1896 leta. Poleg lepo urejenih domačij kraj krasijo v neposredni okolici tudi tri graščine: Gracarjev turn, Vrhovo in Prežek. Te so obiskovali tudi naši veliki literati :Janez Vajkard Valvasor, Primož Trubar, France Prešeren, Janez Trdina in mlajši pisatelj Mate Dolenc, ki je to oklolico opisal s fantazijskim romanom Vampir z Gorjancev.

vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Orehovica,_%C5%A0entjernej
PRENESI  MISIJO