Raziskovanje povirja Save Dolinke

Rateče - Planica

04:30 h
4.0 km
Raziskovanje
Zunanja
17
 Število zanimivosti
340
 Število točk
Misija nas vodi po območju povirja Save Dolinke. Raziskovali boste dolino Planice, Zelence in naselje Rateče.
Planica je ledeniška dolina, najbolj poznana smučarskih skakalnicah kjer se vsko leto odvija tudi pokal v smučarskih poletih. Konec ledeniške doline - Tamar, je priljubljena izletniška točka in izhodišče za vzpone na bližnje vršace Julijskih Alp. Ime je dobila po nekdanji planini. Tu se nahaja tudi slap Nadiža, voda na dnu ponikne in ponovno pride na površje v Zelencih, ki veljajo za izvir Save Dolinke. Tu se na majhni površini nahajajo povirje, jezerca z brbotajočimi podvodnimi izviri, vodna okna in meandrirajoča struga kot prehodno in nizko barje. Zlenci so poznani tudi po številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrstah. Območje je zavarovano kot krajinski park, predstavlja tudi del zavarovanega območja Natura 2000. Raziskovali boste tudi Rateče, gručasto naselje, ki naj bi dobilo ime po tem, da se na tem območju vode raztekajo na več strani.
PRENESI  MISIJO