Prvi pomladni cvetovi

Travniki in gozdovi

 h
 km
Lov
Zunanja
10
 Število zanimivosti
200
 Število točk
Spoznavanje prvih pomladnih cvetov, njihovih značilnosti in zanimivosti. 
Značilnosti posameznih rastlin so povzete po:
Bajd, B. Moje prve spomladanske cvetlice : preprost določevalni ključ, Založba Hart, Ljubljana, 2019.
Aichele, D., Golte-Bechtle, M. Kaj neki tu cveti? : v naravi rastoče srednjeevropske zelnate kritosemenke, Založba Narava, Kranj, 2004.
https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija (julij, 2020).
PRENESI  MISIJO