Istraživanje Splita

Split

CŠOD Gorenje

02:00 h
2 km
Raziskovanje
Outdoor
10
 POI
200
 of points

Grad Split je osnovan kao grčka kolonija u 2. ili 3. stoljeću prije Krista.Postao je istaknuto naselje oko 650. godine kad je postao glavni grad rimske provincije Dalmacija,Salona.
Nakon bagara  Salone od Avara i Slavena utvrdenu Dioklecijanovu palaču naseljavali su Rimljani.Većim djelom srednjeg vijeka Split je uživao u autonomiji kao slobodni grad,našao se u ratu izmedu Venecije i kralja Madarske za nadzor nad Dalmatinskim gradovima.Venecija je na kraju prevladala ali Split je na kraju postao Mletački grad.Grad je prošao mnoge ratove no partizani su ga ponovno oslobodili 1944. godine te su ga uključili u Jugoslaviju kao dio Hrvatske. Godine 1991. Hrvatska je dobila samostalnost na kraju Domovinskog rata. Danas Split ima preko 200.000 stanovnika i drugi je najveći grad u Hrvatskoj nakon glavnog grada Zagreba.

DOWNLOAD MISSION