Med zgornjesavskimi stogovi

Zgornjesavska dolina

06:00 h
30,7 km
Raziskovanje
Zunanja
10
 Število zanimivosti
200
 Število točk
Pot poteka večinoma po kolesarski stezi skozi Zgornjesavsko dolino od Planice do Radovne. Dolga je 30,7 km in jo lahko opravite po delih. Vsaka točka na poti predstavlja bodisi širše okolje kozolcev in njihovo tamkajšnje življenje bodisi posamezni kozolec ali druge, z njim povezane elemente. Po opravljeni misiji boste izvedeli, kako se je razvijalo kmetijstvo v Zgornjesavski dolini in kako so spremembe v kmetijstvu doživljali kozolci. Spoznali boste posamezne tipe in elemente kozolcev na tem območju, kako so jih izdelovali, kakšne materiale so pri tem uporabili, kakšen je postopek obdevanja in nenazadnje, kako domačini poimenujejo kozolce oziroma polja, kjer ti stojijo. Misijo rešujete tako, da pri posamezni točki preberete opis točke, opazujete pokrajino okrog sebe in rešite postavljene izzive. Odgovore nanje najdete v naravi, v opisu zanimivosti ali v galeriji slik. 

Spoznajte kulturno krajino Zgornjesavske doline skozi okna kozolcev!
PRENESI  MISIJO