Ribnik Vrbje

Žalec

01:30 h
2.7 km
Raziskovanje
Zunanja
10
 Število zanimivosti
200
 Število točk

Pot poteka deloma po asfaltirani cesti, deloma pa po peš poti, ki poteka okoli ribnika. Lahko jo prehodiš v celoti ali po delih. Pot je speljana tako, da zajema poglavitne naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti zavarovanega območja ob Ribniku Vrbje.

Spoznaval/a boš geološko zgradbo območja, prsti, živalstvo, rastlinstvo, vodovje, okoliške hribe in gospodarske dejavnosti na tem območju.

PRENESI  MISIJO